Často používané pojmy, ešte viac dopytovane odpovede.

Zákon 447/2008 v znení noviel stanovuje pravidla a podmienky získania kompenzácie.

Metodické usmernenie k tomu zákonu však nie je verejnosti dostupné a slúži pre potreby pracovníkov UPSVaR.

A tu nastáva kolízia, pretože usmernenie hovorí že máte nárok ak spĺňate podmienky ale zároveň už nemôžete dostať iný príspevok keďže ste dostali ten prvý.

Je viac ako vhodne sa pýtať priamo na príslušnom UPSVaRe ako dopytovať na sociálnych sieťach, keďže každý človek je individuálny prípad a samostatne posudzovaní.