Nárok na príspevok / kompenzácia

Nárok na príspevok / kompenzácia

Často používané pojmy, ešte viac dopytovane odpovede. Zákon 447/2008 v znení noviel stanovuje pravidla a podmienky získania kompenzácie. Metodické usmernenie k tomu zákonu však nie je verejnosti dostupné a slúži pre potreby pracovníkov UPSVaR. A tu nastáva kolízia,...
Zvislá plošina

Zvislá plošina

Strašiak , nevkus či pomocník v núdzi ? Straší Vás kolotoč behačiek okolo vybavovania povolenia . Čakáte peripetie na stavebnom úrade, elektrárňach či u realizátora diela ? Predpokladáte že to bude kopa železa o ktorú sa budete musieť cely rok starať? Obavy môžete...