Schodolezy

Schody už nebudú takým problémom ako doposiaľ

 

Domov 9 Ponuka & Služby 9 Schodolezy

Zariadenie pre presun TZP klientov – Schodolez

Je to prenosne zariadenie, ktorým vieme dôstojne zabezpečiť presun osoby po schodisku. Používanie a ovládanie schodolezu je jednoduché a berie ohľad na bezpečnosť a komfort. Da sa využiť na viacerých schodiskách za pomoci asistenta , blízkej osoby ale aj bez ďalšej osoby. Presun s prijemným tempom nie je vôbec prekážkou pre osoby z TZP obmedzením. Schodolez je jednoduchým zariadeným a zmestí sa do batožinového priestoru vozidla. K premene na kinetickú energiu pouziva batérie . Tieto batérie spoľahlivo vedia napájať schodolez až na trasu 400 schodov. Potom po úplnom, nabití batérii vedia poskytnúť znovu tento heroicky výkon. Pri pravidelnom používaní a dodržaní nabíjacieho cyklu si batérie zachovajú dlhu životnosť .

K dispozícii mame viacero typov schodolezov. Poskytujeme pasové jednoduché , pasové plne automatizovane, emergenci (evakuačne) a kolieskové stoličky do extrémnych priestorov. Do portfólia sme zaradili aj schodolezy kde klient jednoduchou inštaláciou ovláda schodolez sám bez cudzej pomoci. Schodolezy sú zariadenia, kvôli ktorým nie je potrebná žiadna stavebná úprava. Používame ich v interiéri ale aj exteriéri. Pohyb je zabezpečený po gumových pasoch , takže nedochádza k žiadnemu poškodeniu podlahy či schodov.

Bezpečnosť schodolezov

Schodolezy sú vybavené tkz. sklonomerom. Tento pristroj identifikuje bezpečný uhol náklonu ako aj nebezpečný. Schodolez je vybavený núdzovým zastavením, v prípade nebezpečenstva stačí stlačiť červene tlačidlo STOP. V tom prípade príde prerušeniu pohybu ale schodolez ďalej bezpečne klientovi poskytuje bezpečie aj v situácii že ste práve v polovici schodov. Štandardne sú schodolezy vybavené opierkou hlavy , bezpečnostným pasom a núdzovým naradím na spustenie schodolezu na najbližšie bezpečné miesto.

Schodolez výborne zastupuje iné výrobky, ktoré nie je možne použiť v danom priestore.

Revízia schodolezov

. Po odovzdaní do užívania raz ročne príde technik na Odbornú prehliadku a revízny technik raz ročne prevedie revíznu skúšku bezpečnosti. Doporučujeme raz za 3 roky výmenu článkov batérii. Týmto spôsobom zaisťujeme systému bezpečnú prevádzku a jej spoľahlivé fungovanie počas celej doby prevádzky.

Uvedene zariadenia sú v zozname schválených zariadení pre klientov a osoby TZP na UPSVaR .

Je možne na ňe získať kompenzáciu až do výšky 98% podľa posúdenia posudkovej komisie pri splnení podmienok UPSVaR. Všetky ďalšie informácie Vám radi sprostredkujeme na základe Vášho dopytu.