Osobná asistencia – Rozsah osobnej asistencie

Osobná asistencia – Rozsah osobnej asistencie

Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa činností uvedených v prílohe č. 4 zákona č.447/2008 Z. z., ktoré si nemôže fyzická osoba so zdravotným postihnutím vykonávať sama a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie. Každý človek je individualista a z toho...

Chcete vyšší invalidný dôchodok? Pozor! Môžete oň aj prísť

Chcete vyšší invalidný dôchodok? Pozor! Môžete oň aj prísť

Treba si uvedomiť, že o zvýšenie invalidného dôchodku nemožno žiadať len na základe subjektívneho pocitu zo zhoršeného zdravotného stavu alebo takpovediac preto, že sa niekomu zdá, že má málo peňazí. Zvýšiť invalidný dôchodok môže Sociálna poisťovňa len na základe...

Koľko peňazí vám dá štát na opatrovanie člena rodiny? | Pravda.sk

Koľko peňazí vám dá štát na opatrovanie člena rodiny? | Pravda.sk

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít. Poskytuje sa za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie....