Blog

 

Domov 9 Blog
Nárok na príspevok / kompenzácia

Nárok na príspevok / kompenzácia

Často používané pojmy, ešte viac dopytovane odpovede. Zákon 447/2008 v znení noviel stanovuje pravidla a podmienky získania kompenzácie. Metodické usmernenie k tomu zákonu však nie je verejnosti dostupné a slúži pre potreby pracovníkov UPSVaR. A tu nastáva kolízia,...

Zvislá plošina

Zvislá plošina

Strašiak , nevkus či pomocník v núdzi ? Straší Vás kolotoč behačiek okolo vybavovania povolenia . Čakáte peripetie na stavebnom úrade, elektrárňach či u realizátora diela ? Predpokladáte že to bude kopa železa o ktorú sa budete musieť cely rok starať? Obavy môžete...

Osobná asistencia – Rozsah osobnej asistencie

Osobná asistencia – Rozsah osobnej asistencie

Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa činností uvedených v prílohe č. 4 zákona č.447/2008 Z. z., ktoré si nemôže fyzická osoba so zdravotným postihnutím vykonávať sama a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie. Každý človek je individualista a z toho...

Chcete vyšší invalidný dôchodok? Pozor! Môžete oň aj prísť

Chcete vyšší invalidný dôchodok? Pozor! Môžete oň aj prísť

Treba si uvedomiť, že o zvýšenie invalidného dôchodku nemožno žiadať len na základe subjektívneho pocitu zo zhoršeného zdravotného stavu alebo takpovediac preto, že sa niekomu zdá, že má málo peňazí. Zvýšiť invalidný dôchodok môže Sociálna poisťovňa len na základe...

Koľko peňazí vám dá štát na opatrovanie člena rodiny? | Pravda.sk

Koľko peňazí vám dá štát na opatrovanie člena rodiny? | Pravda.sk

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít. Poskytuje sa za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie....