Zvislé plošiny

 

Domov 9 Ponuka & Služby 9 Zvislé plošiny

Zvislá plošina KP 901

Model KP 901 má široké využitie. Používa pohonný systém zdvíhacieho hydraulického a šnekového hriadeľa. Systém je navrhnutý na bezpečne používanie a bude spĺňať Vaše požiadavky v interiéri a exteriéri. Výťah sa ľahko inštaluje a možno ho umiestniť priamo na podlahu, nie je potrebná mimoúrovňová vnorená jama. Počas inštalácie nepotrebuje ďalšiu konštrukciu. Má 4 výškové zastávky a pomáha zákazníkovi nestrácať čas. Vonkajší výťah je vybavený tak, aby odolal extrémnym poveternostným podmienkam.
Oblasť použitia: Školy, Chrámy, Kostoly,Policajne stanice, Rehabilitačné strediská, Verejné inštitúcie, Súkromné zdravotnícke zariadenia, Školiace strediská.

Model KP 901 je vyrábaný v súlade s normami 2006/42 / nariadenia ES a dodávaný na trh s CE certifikátom. Ochrana a Bezpečnosť užívateľov a prostredia je prvoradá a na najvyššej úrovni.

Zdvíhacia plošina MK 901

Model MK 901 tento model ma základnu platformu štruktúrovanú na dvojitých pilieroch.Dva hydraulické valce na základe povelu (HORE alebo DOLE) od hydromotora plnia úlohu pohybu. Systém ma svoj vlastný vyhrievaný okruh pre použitie v rôznych klimatických podmienkach. Splna prísne bezpečnostné štandardy a je štýlový. Dá sa bezpečne používať vo vnútri aj vonku. Vonkajší kryt je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Nevyžaduje jamu a dokáže prekonať výškové rozdiely až do 3000 mm.

Oblasti použitia:

školy, chrámy, úradné budovy, rehabilitačné strediská, verejné inštitúcie, súkromné zdravotnícke zariadenia, sídliská, hotely.

 

Model MK 901 je vyrábaný v súlade s normami 2006/42 / nariadenia ES a  dodávaný na trh s CE certifikátom. Ochrana a Bezpečnosť užívateľov a prostredia je prvoradá a na najvyššej úrovni.